Банкеръ Daily

Новини

Спадът на цените на жилищата в страната забавя темп през третото тримесечие на годината, отчита индексът на Райфайзен Имоти

Настъпващите промени на пазара на жилища, които са факт от началото на 2010 г. стимулираха известна активност в сегмента, отчита Райфайзен Имоти. Средните офертни цени на жилищата в големите градове се стабилизираха с малки изключения, а обичайните отстъпки от офертните цени започнаха да се свиват. На пазара се активизира група от потенциални клиенти, които до този момент не са били в състояние да пристъпят към закупуване на жилище (поради сравнително високите ценови нива). Това в повечето случаи са млади семейства с не много високи, но стабилни доходи, които биха могли да обслужват жилищен кредит при адекватни за тях цени на имотите.
Според индекса през третото тримесечие на 2010 г. средните пазарни цени, на които се сключват сделки с жилища в София, са спаднали с 13.0% спрямо същия период на 2009 г. Спрямо второто тримесечие на 2010 г. намалението на средните пазарни цени на жилищата в София е със 7.2 на сто.
В Пловдив средните пазарни цени за продажба на жилищни имоти през третото тримесечие на 2010 г. са намалели с 9.2% спрямо същия период на 2009 г., докато във Варна спадът е с 11.7 на сто На тримесечна база индексът отчита минимален ръст на средните цени на жилищата в Пловдив с 1.6% и намаление във Варна от 4.7 на сто.
На основата на обобщената статистическа информация може да се твърди, че спадът на средните продажни цени на жилищата в страната забавя своя темп. Това се дължи отчасти на традиционно слабата активност през летния сезон, отчасти на постепенната промяна в нагласите на пазарните участници.
Последните данни потвърждават, че възстановяването на пазара на жилища ще бъде бавно и диференцирано. В тази връзка динамиката на средните пазарни цени, особено изчислени на кв.м, постепенно губи представителност за реалното развитие на пазара. За сметка на това се оформят абсолютни ценови нива за различните видове жилища (напр. едностайни, двустайни, тристайни апартаменти), около които гравитират търсенето и предлагането. За съжаление обаче, разминаването в цените, а и по други параметри, е съществено и не позволява ръст на броя сделки.
Факторите, свързани с площообразуването и съответно ценообразуването на жилищните имоти, влияят на техните цени, без да оскъпяват стойността на кв.м. В това отношение се реализират очакванията относителният дял на общите части в жилищните имоти да намалява, което води до намаление и на общата разгъната застроена площ (РЗП) на имотите.
Финансовата тежест на площите на тераси, балкони, тавани, мазета, гаражи и други сервизни помещения продължава да намалява за сметка на чистата използваема площ. Освен това разходите за изграждане на цялостна инфраструктура около имотите и бъдещите разходи за поддръжка на имотите ще имат все по-силно отражение върху техните крайни продажни цени.
Индексът на цените на недвижимите имоти на Райфайзен Имоти е измерител на динамиката на средните пазарни цени на имотите в най-големите градове в България, като анализът обхваща цените на реално продадени жилища, разположени в сгради в режим на етажна собственост. Индексът е предназначен да отговори на търсенето на достоверна информация за движението на реалните пазарни цени, на които се сключват сделки с имоти, от страна на финансови институции, инвеститори, предприемачи и граждани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във