Банкеръ Daily

Новини

СОС иска извънредно акционерно събрание на Общинска банка

Столичният общински съвет (СОС) взе решение на 14 юли да поиска от Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка да свикат извънредно общо събрание на акционерите. На него общинарите смятат да предложат от Надзорния съвет на кредитната институция да бъдат извадени сегашните членове Никифор Вангелов и Димитър Колев, а на тяхно място да бъдат избрани сегашният изпълнителен директор на Юробанк И Еф Джи България Петя Димитрова и одиторът Стефан Ненов.
На заседанието на СОС стана ясно, че на общото събрание на банката, че общинарите ще поискат Вангелов и Колев да не бъдат освобождавани от отговорност. Причината е едно писмо на управление Банков надзор на до СОС в което се казва, че кредитната институция значително е надвишила законово разрешения лимит за големи кредити отпуснати на група свързани лица и препоръчва на акционерите да вземат мерки за справяне с проблема. Според председателят на СОС Андрей Иванов става дума за заеми отпуснати на фирми свързани на Христо Ковачки, които притежават 25.7% от акциите на банката и по този начин контролират всички важни решения за съдбата й, тъй като според устава на кредитната институция те се вземат с мнозинство от 75% от капитала плюс една акция.
Състоянието на банката е добро. Ръководството й е предприело действия за намаляване на дела на кредитите отпуснати на въпросните свързани лица, но не е успяло да се ги сведе под границите, които препоръчва БНБ. Затова общинският съвет иска тази смяна в надзора, обясни Иванов след заседанието на СОС. Що се отнася до предложението изпълнителният директор на Юробанк И Еф Джи България Петя Димитрова да стане член на надзорния съвет на Общинска банка, общинарите обясниха, че с нея е говорено, тя е дала съгласието си, получила е одобрение от БНБ и ако бъде избрана от общото събрание ще напусне сегашната си длъжност в Юробанк И Еф Джи България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във