Банкеръ Daily

Новини

СОЛВЕЙ СОДИ С НАГРАДАТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Българската агенция за инвестиции оповести годишните си награди за Инвеститор на годината 2007г.
Солвей Соди получава наградата за инвестиции в химията. Солвей Соди АД Е един от най големите заводи за производство на синтетична калцинирана сода в света. Размерът на инвестицията за 2007г. е 33 716хил.лв. Девен АД наградата за производство на електроенергия и топлоенергия за технологични нужди по комбиниран способ. Размерът на инвестицията за 2007г. е 83 272 хил .лв. Реализираните през 2007г. инвестиционни проекти в Солвей Соди АД и Девен АД възлизат общо на 116 988 000лв. Кумерио Мед АД наградата за инвестиция в цветна металургия, построена е нова рафинерия и оборудване за нея, инвестиция в екологични проекти. Размер на инвестицията за 2007г.- 122 млн. евро от които 21 млн. лв за екологичните проекти. Извън тези инвестиции 200 000 евро са инвестирани в проекти в Пирдоп и Златица , също така са създадени 30 нови работни места по проект за интегриране на ромите. Шнайдер Електрик наградата за инвестиция в електротехническата промишленост. Инвестицията в завода в с. Радиново възлиза до момента на 5.6 милиона евро, като 0.8 милиона са вложени в парцела в началото на 2006. В края на 2006 г. беше одобрен изпълнител на проекта и през 2007 са инвестирани средства за построяването на производствената сграда в размер на 4.8 милиона евро. Поръчани са произвоствени мощности (машини) на стойност 6.4 милиона евро, които ще бъдат налични в България през март 2008 г. С това инвестицията ще достигне 12 милиона евро през първия етап на проекта. До момента са създадени и 90 нови работни места, което е свързано и с откриването на допълнителни работни места и при нашите подизпълнители и доставчици. Монтюпе SA е между водещите европейски производители на продукти от алуминиеви сплави за автомобилната индустрия. Компанията е основана през 1894г. Групата Монтюпе присъства на Парижката стокова борса, и притежава седем завода във Франция, Обединеното Кралство, Испания, Канада и Мексико. Осмият завод на компанията е построен в Индустриалния парк в Русе. Нейни клиенти са Форд, Рено-Нисан, Пежо-Ситроен, Даймлер–Крайслер, Дженерал Мотърс. За 2007г. са инвестирани над 55 милиона лева, а след завършване на втората фаза инвестицията ще надхвърли 100 милиона лева. Създадените работни места са 61, а броят на заетите да достигне 800 души в края на инвестиционния процес. Софтуер АГ е немска компания , която същестува от края на 60-те години на миналия век. Тя е лидер на пазара на високите технологии. Компанията има представителства в много страни по света. Софтуер АГ Дивелопмънт Център България е подразделение на глобалната фирма Software AG. Основната й дейност е насочена към проучването и разработването на продукти, базирани на най-съвременни технологии. Към момента във фирмата работят 45 служители.Очаква се персоналът да се удвои до края на следващата година. Асарел Медет - инвестиции в добивната промишленост. “АСАРЕЛ – МЕДЕТ”АД, Панагюрище се занимава с добив и обогатяване на медни и меднопиритни руди, биохимично извличане на мед; предлагане в страната и чужбина на висококачествени медни концентрати, анодна и катодна мед; извършване на допълнителни дейности, свързани с проучвателни, инженерно-внедрителски, проекто-конструкторски, механо и енергоремонтни, транспортни, хотелиерски, туристически и други услуги, както и възстановяване на резервни части за миннодобивните съоръжения и машини; изпълняване на пробивно -взривни работи и задачи свързани с опазването и възстановяването на природната среда. Произвежданите Реализираните инвестиции до момента за 2007 г. са 22 006 хил.лв очаквани инвестиции до края на 2007 г. са да досигнат 40 230 хил.лв. Открити са нови 20 работни места. Ситигаз –инвестиции в енергийна инфраструктура. Предмет на работа на фирмата е покупка и продажба на природен газ в регион Тракия, след изграждане на собствена газоразпределителна мрежа в 28 общини. Размерът на инвестицията за периода октомври 2006 г до ноември 2007г. са направени инвестиции в рамките на 30,5 млн.лв. Открити са нови 20 работни места. Либхер Марица - за инвестиции в битовото машиностроене. Към 31.10.2007г. в проекта за разширяване на съществуващото производство на хладилници и фризери с марката „ Либхер” са инвестирани 58 480 300 лв., което представлява 83,54% от предвидената в закона инвестиционна сума от 70 000 000 лв. От тези 58.5 млн. лв. 28.3 млн. лв са употребени в периода от 01.01.2007г. до 31.10.2007г. Освен това от момента на издаване на сертификат за първи клас инвестиции в завода на Либхер са открити 534 нови работни места.
”Е.Миролио” АД, Сливен е част от групата Миролио. В периода 2006-2007 г. компанията инвестира около 84 милиона лева в изграждане на текстилна фабрика в гр. Ямбол, включваща вълнена и памучна предачница, бояджийница, склад за суровини и готова продукция и пречиствателна станция за отпадните технологични води. Новото предприятието, съоръжено с модерни машини и технологично оборудване, заработи през първото полугодие на 2007 г. Новооткритите работни места са 217

Facebook logo
Бъдете с нас и във