Банкеръ Daily

Новини

Соларпро холдинг излиза на БФБ

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции, на емисия акции с ISIN код: BG1100003109, издадена от Соларпро холдинг АД - София.
Тя е в размер на 46 763 461 лв., разпределена в същия брой книжа с номинална стойност от един лев. Тези акции ще се търгуват с борсов код 0S8.
Соларпро е акционерно дружество, учредено през ноември 2007 г., като основен акционер в него е Каолин АД, част от Алфа финанс холдинг АД. Създаването на Соларпро е част от стратегията на Каолин за развитие на зелени продукти, водещи до намаляване на вредни парникови емисии.
През август 2009 г. е пуснат в експлоатация първият етап на фотоволтаичната електроцентрала North-East 1 на дружеството в село Янково, Шуменско. Към първоначално инсталираната мощност 338 kWp (киловатпика) впоследствие са добавени още нови мощности и към декември работят общо 1698 МWp (мегаватпика). Пълната мощност на централата беше въведена в експлоатация в края на февруари 2010 година. Централата е успешно присъединена към електропреносната мрежа на E.ON и доставя електроенергия на електроразпределителното дружество. Цялата централа North-East 1 е с номинална мощност 2404 kWp и е най-големият фотоволтаичен парк у нас.
Другият проект е тестова ФЕЦ Соларпро в Силистра (3.6 kWp). Централата е инсталирана на покрива на фабриката на Соларпро в дунавския град. Свързана е с електрическата мрежа на завода и произвежда електроенергия в светлата част от денонощието. Целта е да се изследват характеристиките на технологията, по която са произведени PV модулите и на системата като цяло.

Facebook logo
Бъдете с нас и във