Банкеръ Daily

Новини

Софийският университет открива нова специалност - „Учител по биология и английски език”

Софийският университет „Св. Климент Охридски” целево открива нова специалност - „Учител по биология и английски език”.
Студентите в нея получават широка базисна подготовка в две сфери - биология и английски език, както и специализирана подготовка по психолого-педагогически и методически науки.
Базисната подготовка на студентите се обогатява от голям брой избираеми дисциплини от областта на биологическите науки и английския език и науките, които осигуряват професионалните компетентности на учител по биология и учител по английски език.
Завършилите бакалаври имат право да продължат образованието си в различни катедрени и интердисциплинарни магистърски програми за профилиране по интереси в областта на биологията, английския език и преподаване на биология на английски.
Дипломираните бакалаври могат да се реализират във всички видове държавни и частни училища в България като преподаватели с професионални компетентности на учител по биология и учител по английски език. Професионалните им умения са основа за работа във всички средни училища в рамките на Европейския съюз. Квалификационната степен бакалавър осигурява и възможност за работа в различни неправителствени организации като методически експерти, в районните педагогически центрове и регионални инспекторати по образованието.
В специалността ще се кандидатства с приемни изпити по биология и английски език или с Държавен зрелостен изпит по биология и по английски език.
От 28 февруари в Информационния център на Софийския университет започва подаването на документи за кандидатстудентските изпитни сесии, напомнят от Алма Матер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във