Банкеръ Daily

Новини

„Софийска вода” завежда 5000 дела срещу длъжници

„Софийска вода” АД ще заведе дела през следващите 6 месеца срещу 5000 клиенти, които не са плащали дължимите суми за използвани ВиК услуги в продължение на година. Това съобщиха от компанията. Съдебното търсене на дългове е сред последните мерки, с които Софийска вода АД цели събирането на задълженията от нередовните платци. Всички клиенти, срещу които дружеството ще предяви претенциите си по съдебен ред са битови потребители, неколкократно уведомявани, но въпреки това не са предприели действия за изплащане на задълженията си.
Софийска вода АД предприема тази крайна мярка като част от кампания за увеличаване на събираемостта. Около 89% от несъбраните вземания се дължат от домакинства, а останалите са търговски потребители. Софийска вода АД започва поетапно спиране на водоснабдяването на фирми, които имат натрупани големи дългове.
„Софийска вода” АД системно следи неплатените сметки и предприема всички законови методи за събирането на задълженията. Специализиран отдел на дружеството работи с нередовните клиенти, като изпраща напомнителни писма. Клиентите с две просрочия и дълг над 30 лв. получават обаждания по телефона, специалисти „преговори с клиенти” извършват посещения в имотите, за които има натрупан дълг и предлагат различни възможности за плащане.
Важно е да се отбележи, че представителите на „Софийска вода” винаги се легитимират със служебни карти. Дружеството предлага и възможност за сключване на споразумение за разсрочено плащане. Всички тези методи са били приложени безуспешно на клиентите, срещу които през следващите месеци ВиК операторът ще заведе съдебни дела.
„Софийска вода” не толерира некоректните, за сметка на изрядните потребители. Благодарение на редовните платци, водоснабдителните и канализационните услуги в столицата се поддържат, както се правят и инвестиции за тяхното подобряване.
За улеснение на клиентите „Софийска вода” предлага подробна информация за възможностите за плащане чрез интернет страницата http://www.sofiyskavoda.bg/payment_methods_06.aspx, на телефон: 0700 121 21 и в центровете за обслужване на клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във