Банкеръ Daily

Новини

СОФИЯСПОТ УВЕЛИЧИ ДЕЛА СИ В ПАРК АДСИЦ

Софияспот ООД - София е придобило 70 хил. акции, представляващи 0.72% от капитала на Парк АДСИЦ - София. Така прякото му участие след прехвърлянето достигна 5.63 на сто. Сделката е регистрирана в Централен депозитар на 22 октомври 2007 година.
За първото полугодие на тази година дружеството отчита печалба от 346 хил. лв. при положителен финансов резултат за същия период година по-рано в размер на 267 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във