Банкеръ Daily

Новини

София с проект за равенство и разнообразие

В София през месец август стартира проектът „Организациите в Столична община пред идеята за равенство и разнообразие”. Инициативата е организирана от СНЦ „РАРИ-Мизия” и район „Красно село” на Столична община с финансовата подкрепа на Програма Европа – граждански проекти и европейски практики на Столична община. Проектът цели да обхване заинтересованите по темата организации на територията на Столична община и е с обща продължителност от пет месеца.
Като част от дейностите по проекта ще се проведат два семинара на тема „Столична община пред проблема за дискриминацията на работното място”. Те ще се състоят на 21 и 23 септември 2010 г. от 10.30 ч. в Зала 1 на Културен дом „Красно село”. Лектор от френската организация „FACE” ще представи примера на френски фирми по темата, като ще бъдат обсъдени начините за борба с дискриминацията на работното място, наложените стереотипи и правното регулиране на проблема. На събитията ще присъства г-н Пламен Църноречки - кмет на район „Красно село”, г-жа Валя Чилова - член на Програмния съвет на Програма Европа, представители на Комисията за защита от дискриминация и на специализирани по темата неправителствени организации.
По проекта са предвидени също така проучване на добрите европейски практики за борба с дискриминацията на работното място, изготвяне на доклад с приложимите и адаптирани добри модели и опита на заинтересованите страни, както и издаването на наръчник за борба с дискриминацията на работното място, придружен с диск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във