Банкеръ Daily

Новини

СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ КУПИ НОВО ПОМЕЩЕНИЕ В КЪРДЖАЛИ

София Комерс-Заложни къщи АД - София е закупило търговско помещение в Кърджали с площ 31.36 кв. м. за сумата от 20 хил. евро. С него собствените обекти на дружеството стават 11, а общата им стойност над 850 хил. лева.
Предметът на дейност на дружеството е свързана с предоставяна на парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи, както и други дейности, незабранени със закон.
Печалбата на София Комерс-Злажони къщи за първото полугодие на 2007 г. е на стойност 993 хил. лв. при 91 хил. лв. положителен резултат за същия период година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във