Банкеръ Daily

Новини

СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП ИЗДАВА ОБЛИГАЦИИ ЗА 1 МЛН. ЕВРО

София Комерс кредит груп АД, София, издава емисия корпоративни обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, стана ясно от съобщението в Държавен вестник. Облигационният заем е в размер на 1 млн. евро, разпределен в 1000 броя с единична номинална стойност 1000 евро. Датата, от която тече срокът до падежа на главницата е 20 септември 2007 г., като срочността на емисията е 36 месеца. Падежът на главницата е на 20 септември 2010 г., а лихвените плащания са на всеки 6 месеца, като първата дата е - 20 март 2008 година. В случай че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват на първия следващ работен ден. Всички плащания на главницата и лихвите се обслужват от Централен депозитар АД.
София Комерс Кредит груп, което е дъщерно дружество на София комерс-Заложни къщи АД, предоставя заеми, в размер между 10 хил. и 200 хил. лв., срещу обезпечение първа или втора ипотека върху недвижим имот. Максималният срок за връщане на заемът е 5 години. Не e необходимо доказване на доход, бизнес или инвестиционни планове.
Акциите на дружеството, специализирано в предлагането на финансов лизинг, са разпределени между София комерс-Заложни къщи, което държи 17% от капитала и група от 13 физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във