Банкеръ Daily

Новини

София Хотел Балкан увеличава капитала си с 4 785 360 нови акции

От 18 май започва търговия на на БФБ-София с правата, с ISIN код: BG4000011115, за участие в увеличението на капитала на София Хотел Балкан АД - София (3ZB), съобщиха от борсовия оператор.
Срещу издадените 478 536 права са предложени за записване 4 785 360 нови акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 3.60 лв. за дял.
Съотношението между издадените права и новите акции е 1 към 10, а всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по десет.
Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 2 392 680 бр. нови акции.
Присвоеният борсов код на издадените права е 3ZBB.
Крайна дата за записване на акции от увеличението е 23 юни, а за борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е определен Юробанк И Еф Джи България АД.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 8 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във