Банкеръ Daily

Новини

СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН УДЪЛЖАВА ДВА ДОГОВОРА

На проведеното на 4 декември 2007 г. общо събрание на акционерите на София Хотел Балкан АД - София изпълнителните директори на дружеството са овластени, заедно или поотделно, да проведат преговори и подпишат два анекса към досегашни договори.
Първият е към договора за управление от 1 юли 2003 г. между дружеството, от една страна, и Юропиън Хотел Ентърпрайзис АД и Интернешънъл Лоджинг ъф България АД, от друга, с който срокът на договора да се удължи до 2033 година.
Вторият се отнася към споразумението за техническа помощ от 1 юли 2003 г. между дружеството, от една страна, и Юропиън Хотел Ентърпрайзис АД и Интернешънъл Лоджинг ъф България АД, от друга, с който срокът на споразумението да се удължи с десет години и обезщетението за изпълнение на услугите да се уговори на 250 хил. евро на година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във