Банкеръ Daily

Новини

СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН С АНЕКС КЪМ ДВА ДОГОВОРА

Съветът на директорите на София Хотел Балкан АД, София, свиква общо събрание на акционерите на 4 декември 2007 г., което ще овласти изпълнителните директори на дружеството Йоанис Даскалантонакис и Димитри Константопулос, заедно или поотделно, да проведат преговори и подпишат два анекса към настоящи договори на компанията. Първият е към договора за управление от 1 август 2003 г. (ДУ) между дружеството, от една страна, и Юропиън Хотел Ентърпрайзис АД и Интернешънъл Лоджинг ъф България АД, от друга, с който срокът на ДУ да се удължи до 2033 година. Вторият е към споразумението за техническа помощ от 1 юли 2003 г. (СТП) между дружеството, от една страна, и Юропиън Хотел Ентърпрайзис АД и Интернешънъл Лоджинг ъф България АД, от друга, с който срокът на СТП да се удължи с десет години и обезщетението за изпълнение на услугите да се уговори на 250 хил. евро на година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 18 декември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.
Мажоритарният дял в туристическото дружество се държи от три компании. Юропиън Хотел Ентърпрайзис АД и Интернешънъл Лоджинг ъф България АД имат по 23%, а Аксес България ЕАД - 15 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във