Банкеръ Daily

Новини

СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ОТЧЕТЕ ЗАГУБА И ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2006 Г.

София Хотел Балкан АД е на загуба за първите шест месеца на 2006 г. и тя е в размер на 68 хил. лв., според междинния отчет на компанията, публикуван от БФБ - София. За същия период на миналата година хотелът е на печалба от 936 хил. лева. Причините за отрицателния резултат са намалелите приходи от продажби и увеличените разходи по обновяването на част от хотелските стаи. Разходите за дейността пък са 6.81 млн. лева. Активите на компанията са нараснали до 81.27 млн. лв. спрямо 21.6 млн. лв. година по-рано. Това е в резултат на покупката от София Хотел Балкан на хотел Метропол в Белград. Това от своя страна доведе до увеличаване на общата задлъжнялост на дружеството до 62.14 млн. лв. заради получените кредити за финансирането на покупката на „Метропол и реновацията на хотел „Шератон.
Софийският хотел беше на загуба и през първото полугодие на 2006 г. - 68 хил. лв., докато за същия период на 2005 г. резултатът беше печалба от 936 хил. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във