Банкеръ Daily

Новини

Софарма събра вече 3.24% собствени акции

Софарма АД продължава да изкупува собствени акции. От 30 май до 5 юни, включително, фирмата за производство на лекарства изкупи обратно 77078 броя, или 0.058% от капитала, на обща стойност 228851.01 лева. Сделката е станала при средната цена от 2.97 лв. за един дял. Тези покупко-продажби са един от двигателите на БФБ-София в последно време, а ръстът при Софарма повлече нагоре и водещия борсов индекс SOFIX.


Акциите на Софарма се изкупуват въз основа на решение на общото събрание от 23 юни 2010 година. Общият брой на обратно събраните акции след тази сделка вече е 4 278 480, представляващи 3.24% от акционерния капитал на фирмата. Тя обяви, че собствените акции ще бъдат използвани за замяна при вливането на други компании в Софарма, като например Българска роза-Севтополис АД. Засега процедурата е в застой след намесата на Комисията за финансов надзор.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във