Банкеръ Daily

Новини

СОФАРМА ПРИТЕЖАВА ВЕЧЕ 42.26% ОТ КАПИТАЛА НА МОМИНА КРЕПОСТ АД

Софарма АД е придобила 13 297 акции, представляващи 4.72% от капитала на Момина крепост АД, съобщи сайтът на БФБ - София. Така прякото дялово участие на фармацевтичната компания в капитала на предприятието за производство на медицински изделия достига 40.73 процента. Чрез свързани лица Софарма притежава още 1.53% от капитала на Момина крепост, с което общото му участие вече е 42.26 на сто и е най-големият акционер.
Момина крепост е създадена през 1966 година. Съществен дял от номенклатурата на фирмата заема производството и търговията на медицински пластмасови изделия за еднократна употреба. Тяхното производство започва през 1984 г. след като е внедрен лиценз от германската фирма MANNESMAN - DEMAG. На настоящия етап фирмата произвежда широка гама еднократни медицински изделия, предназначени за различни области на медицината - хирургия, урология, интензивна терапия, гинекология, гастроентерология, диагностика, анестезиология, педиатрия и др.
Като спомагателна дейност фирмата развива още производство и търговия на: еднократни изделия за ветеринарната медицина, бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита, а също така други търговски операции, включително реекспорт.
Медицинските изделия на Момина крепост са отличени със знак за качество и безопасност марка СЕ. Въведени е и сертифицираните системи за качество ISO 9001:2000 и ISO 13 485, както и ГОСТ Р (съответствие на стандартите, прилагани в Русия) и GMP (Добра производствена практика).

Facebook logo
Бъдете с нас и във