Банкеръ Daily

Новини

Софарма планира да събере до 10% от собствените акции

Промяна в условията, при които ще се извършва обратното изкупуване на собствени акции от Софарма АД - София (3JR), ще гласува насроченото за 1 ноември общо събрание на дружеството. В момента процедурата се извършва по определените от редовното събрание от 23 юни 2010 г. и изменени с решение на извънредното събрание, проведено на 30 ноември 2011 година.


Проектът за решение предвижда обратно изкупените собствени акции да са в размер до 10 % от общия брой книжа, издадени от Софарма АД, но не повече от 3% за една календарна година. това ще стане в срок не по-дълъг от пет години. Минималната цена на обратното изкупуване ще е 2.10 лв. за един брой, а максималната - 5.50 лева.


При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 ноември на същото място и при същия дневен ред. Сделки с акции на фармацевтичната компания на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 16 октомври.


Общият брой на обратно изкупените акции от Софарма АД към момента е 3 205 255, или 2.43% от акционерния капитал на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във