Банкеръ Daily

Новини

Софарма купува оборудване за нов таблетен цех с пари от европрограма

На 28 февруари Софарма АД е подписало договор за изпълнение на одобрен проект по BG161PO003-2.1.07 Технологична модернизация в големи предприятия на ОП Конкурентоспособност, съобщиха от дружеството. Проектът Подобряване на конкурентоспособността на Софарма чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и стартиране на производството на иновативни продукти е за закупуване и въвеждане в експлоатация на модерно оборудване за нов таблетен цех. Той е част от новия завод за твърди лекарствени форми в София на компанията, чиято първа копка бе направена през декември 2010 година. Стойността на инвестицията в технологичното оборудване за този цех по проекта е 7 990 668 лв., като безвъзмездната помощ, която Софарма ще получи, е 3 995 300 лева. Срокът за реализация на одобрения проект е до 2013 година.
Проектът на Софарма е одобрен с решение на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия на 2 февруари 2011 г., като е класиран с 90 точки на 2-ро място сред 20-те одобрени проекта по схемата . Консултант по проекта е ЕЛАНА Инвестмънт АД. По схемата Технологична модернизация в големи предприятия на ОП Конкурентоспособност са кандидатствали общо 112 проекта. Бюджетът на процедурата възлиза на 58.67 млн. лв., а безвъзмездната помощ за даден проект може да бъде от 1 млн. до 4 млн. лева. Схемата беше отворена за кандидатстване в началото на юни миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във