Банкеръ Daily

Новини

СОФАРМА ИМОТИ ПРИДОБИ ДВА ОБЕКТА В РУСЕ

Софарма имоти АДСИЦ е придобила два търговски обекти в Русе. Аптека №11, със застроена площ 181 кв. м., състояща се от девет броя помещения по бул. Липник № 52 на първия етаж на масивна осеметажна жилищна сграда, е построена върху държавна земя. Аптека №20 е със застроена площ от 162.10 кв. метра. Аптеките ще бъдат отдавани под наем. Придобиването на аптеки е част от инвестиционната програма на дружеството, като те впоследствие ще бъдат отдадени под наем. Софарма имоти работи от началото на септември 2006 г., а към края на миналата година финансовият му резултат е отрицателен в размер на 36 хил. лева.
Акционерният капитал на дружеството със специална инвестиционна цел е разпределен между Телекомплект АД, което е с дял от 21.15%, Борис Анчев Борисов със 17.31% и Венцислав Симеонов Стоев с 12.69 на сто.
КФН вписа уваличението на капитала на Софарма имоти до 11,7 млн. лв.
През април тази година Комисията за финансов надзор вписа увеличението на капитала на Софарма имоти от 5.85 млн. лв. на 11.7 млн. лв., когато бяха записани всички предложени 5 850 000 акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във