Банкеръ Daily

Новини

Софарма допълни проспекта си за търговия на Варшавската борса

Одобрено е допълнение към проспекта на Софарма АД, София който беше потвърден с Решение № 648 ndash;Е от 20 октомври 2011 г. за допускане до търговия на Варшавската фондова борса на акции, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Допълнението към проспекта е изготвено с оглед публикувания индивидуален междинен финансов отчет на фармацевтичната компания към 30 септември между потвърждението му от КФН и допускането до търговия на акциите на дружеството на Варшавската борса.


Уточнено е, че допълнението на проспекта е представено на български език с цел потвърждаването му от КФН, след което ще бъде представено на български и английски език с оглед паспортизирането на документа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във