Банкеръ Daily

Новини

СОФАРМА АД ЩЕ УВЕЛИЧАВА ДВОЙНО КАПИТАЛА СИ

Софарма АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 29 септември 2006 г., на което ще се гласува решение за двойно увеличение на капитала на дружеството от 66 млн. на 132 млн. лв., гласи съобщение в сайта на БФБ-София. То ще се извърши със собствени средства. Новите безналични поименни акции с право на глас в размер на 66 млн. броя с номинал 1.00 лв. всяка ще се разпределят между акционерите пропорционално на досегашното им участие в капитала. Право на участие в увеличението на капитала ще имат лицата, придобили акции най-късно до 14 дни след решението на ОСА за увеличение на капитала. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 13 септември 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във