Банкеръ Daily

Новини

Societe Generale Експресбанк и Национални гаранционен фонд сключиха гаранционно споразумение за общо 40 млн. лева

Societe Generale Експресбанк и Национални гаранционен фонд сключиха гаранционно споразумение за общо 40 млн. лева. Тази договореност беше постигната след повече от една година сътрудничество между банката и фонда, довело до над 260 кредита със среден размер над 150 хиляди лева, включени в гарантирания портфейл на Societe Generale Експресбанк, отпуснати за стимулиране на малкия и среден бизнес в България.
Чрез новото споразумение Национални гаранционен фонд увеличи максималния размер на гарарнтираната сума по оборотните кредити от 250 хиляди лева на 300 хиляди лева и допълнително удължи максималния срок на инвестиционните кредити, подлежащи на включване в гарантирания портфейл.
Беше разширен и обхватът на споразумението чрез включване на нова програма за издаване на контрагаранции по издадени банкови гаранции с максимарен размер на гаранцията 1 млн.лева и срок до 5 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във