Банкеръ Daily

Новини

Социалните партньори подкрепиха промените в данъчното законодателство

Представителите на синдикатите и работодателите единодушно подкрепиха предложенията на Министерството на финансите за промени в данъчното законодателство. Това стана на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, председателствано от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Предвижда се правителството да одобри предложените промени на редовното си заседание утре.
Социалните партньори изразиха подкрепа за основното предложение за промяна в Закона за данъка върху добавената стойност, с което се предлага единна намалена данъчна ставка от 9% за настаняване от хотелиери. Ставката ще се прилага от 1 април 2011 година за всички доставки по настаняване и попада в обхвата на намалена ставка по смисъла на европейското законодателство.
Други основни предложения, които бяха одобрени от Тристранния съвет, засягат промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Предложенията за промени в ЗАДС са свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия и се отнасят до промяна в определенията за цигари, пури и пурети и друг тютюн за пушене. Предвижда се още повишаване на акцизната ставка върху тютюна за пушене от 100 лв. на 152 лв. за килограм. С това акцизът върху тютюна за пушене се изравнява с този за цигарите при среднопретеглена продажна цена на дребно за периода януари-юли 2010 г. от 4,45 лв. за кутия. Съгласно поетите от България ангажименти с Договора за присъединяване към ЕС за достигане на минималните нива на облагане в ЕС, се предвижда и повишаване на акцизните ставки върху горивата.
Сред основните предложения за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане са облагане на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), с данък от 10% за доходите им от услуги с източник България, като мярка за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане и премахване на предпоставки за злоупотреби. Предложението засяга и основните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предвижда се и намаляване от 10% на 5% на данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица от ЕС, когато платецът и получателят на дохода са свързани лица и при изпълнение на определени условия според европейското законодателство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във