Банкеръ Daily

Новини

Сметната плата откри нередности в управлението на Варна

Сметната палата е констатирала нарушения и редица негативни практики при възлагането на обществени поръчки в Община Варна, стана ясно от представения доклад от одита на финансовото управление на кметството за периода от началото на 2006 г. до края 2008 година. Изводът, че предварителния и текущия контрол при провеждане на процедурите не е достатъчно надежден. Например, при изпълнението на една от големите обществени поръчки - Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на община Варна, неосновано са изразходвани бюджетните средства и не са защитени интересите на града. За изпълнение на поръчката през 2007 г. са сключени три договора на обща стойност 50 млн. лв., които по-късно са прекратени предсрочно по инициатива на изпълнителите, които са поискали актуализация на цените, но общината е отказала. Открита е нова процедура и през 2008 г. са сключени 4 договора на обща стойност 140 млн. лв., три от които със същите изпълнители и същия териториален обхват.
Друг съществен проблем при финансовото управление на общината е актуалността на данните за начислените задължения на физическите и юридическите лица. Освен това липсва единна информационна, което затруднява обработката на получените данни от КАТ- Варна, Агенция по вписванията и друг външни институции. Обработката на тази информация се извършва ръчно, което усложнява дейността по разкриването на недекларирани в общината придобити превозни средства и недвижими имоти, посочват още от Сметната палата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във