Банкеръ Daily

Новини

Сметната палата изпрати на Главния прокурор одита на Министерския съвет

Сметната палата изпрати на Главния прокурор одита на Министерския съвет, позовавайки се на член 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата гласи. Той гласи: “При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата. Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство.”
Продължава одита на изпълнението по бюджета на Министерския съвет за периода от 1 януари 2009 г. до 31 юни 2009 г.: на политика „Определяне на националните приоритети и координация на политиките”; на програма „Национален компенсационен жилищен фонд”; на програма „Администрация”. Той също бе възложен на Сметната палата от Народното събрание. Заключителният доклад за него трябва да бъде внесен до 30 ноември 2009 г. в Народното събрание. При този одит се проверяват ефективността, ефикасността и икономичността на действията на Министерския съвет по изпълнение на съответната политика и програми през одитирания период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във