Банкеръ Daily

Новини

Слънчев бряг холдинг взема кредит за инвестиции

Акционерите на Слънчев бряг холдинг АД - к.к. Слънчев бряг ще обсъдят предложението за инвестиране в ценни книжа на сума в размер до 5.5 млн евро. Решението ще се вземе от свикваното на 17 септември извънредно общо събрание на бившия приватизационен фонд. Според мениджърите на дружеството условията на финансовите пазари са благоприятни за реализиране на приходи от извършване на инвестиции в някои видове ценни книжа, става ясно от мотивите им в писмените материали по дневния ред.


Във връзка с това съветът на директорите предлага да се вземе решение за вземане на банков кредит в размер до 5.5 млн. евро за финансиране на инвестицията. Проектът за решение предвижда като за обезпечение по заема се предоставят в залог ценни книжа, собственост на холдинговото дружество.


В дневния ред е и точката за освобождаване на Николай Димитров Борисов по негова молба от длъжността член на съвета на директорите. Заедно с това ще се вземе решение и за намаляване на броя на членовете на борда на четири.


При липса на кворум събранието ще се проведе на 2 октомври. Последната дата за сключване на сделки с тези книжа с право на глас в общото събрание е 3 септември.


Общият брой на издадените от Слънчев бряг холдинг АД акции е 386 538, като всяка една от тях дава право на един глас в общото събрание.


Холдингът е наследник на създадения през 1996 г. Приватизационен фонд Слънчев бряг приватинвест АД, който през 1998 г. е преуредил дейността си като холдинг по Търговския закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във