Банкеръ Daily

Новини

Слънце Стара Загора-Табак покрива загубите си с натрупани печалби

Общо 2 324 923.34 лв. от печалбата за 2010 г., натрупаната до 2010 г. неразпределена печалба, в размер на 1 042 200.11 лв., и сумата натрупана във фонд Резервен от 288 665.49 лв., ще бъдат използвани за покриване на загуби от минали години. Решението е взето от проведеното на 8 юли общо събрание на Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора. Десет процента от положителния финансов резултат за миналата година, който е 2 583 248.16 лв., ще влязат във фонд законови резерви. Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2010 година.
Акционерите са освободили от отговорност всички членове на съвета на директорите - Стефан Иванов Славов, Димитър Стоянов Спасов, Димитър Иванов Карабашев и Антон Христов Христов, за дейността им през изминалата година. Антон Христов е изваден от борда, а мястото му е попълнено от Милен Пенчев Тодоров.
Общото събрание е одобрило и предложението за променя в адреса на управление на Дружеството, който вече ще бъде в Стара Загора, ул. Стамо Пулев №1. Всички взети решения са вписани и в актуализирания устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във