Банкеръ Daily

Новини

Служителите в публичната администрация ежегодно ще декларират доходите си от допълнителен труд

Правителството предлага промени в Закона за държавния служител и Кодекса на труда, с които ще се създаде по-голяма прозрачност при изпълнение на служебните задължения и превенцията срещу корупцията сред служителите в държавната администрация. Промените въвеждат задължение за държавните служители и работещите по трудово правоотношение да декларират пред органа по назначаването своето имотно състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на допълнителен труд, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил.
Със законопроекта се предоставя възможност на главния секретар да се възлагат и правомощията по назначаването, преместването, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания по отношение на държавните служители в администрацията. Досега това беше задължение на министрите и ръководителите на ведомства. Предлаганата промяна ще им позволи да се съсредоточат в изпълнението на основните си функции, свързани с разработването на политики. Законопроектът дава право органът на държавна власт да възложи само отделни права или генерално да прехвърли всички свои права по служебното правоотношение на главния/постоянния секретар.
С други промени в Закона за администрацията се предлага създаването на обща уредба относно консултативните съвети, която включва единно основание за създаването им и ясното им дефиниране като административни структури, създадени от Министерския съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във