Банкеръ Daily

Новини

СЛУЖИТЕЛИ ОТ СТАТИСТИКАТА ЗАЩИТАВАТ УВОЛНЕНИЯ СИ ДИРЕКТОР

Статистиците и служителите в Националния статистически институт протестираме остро срещу безпрецедентното освобождаване на председателя на НСИ доц. д-р Ст. Цветков, който заема поста от 9 месеца, а положителните резултати за цялата система са вече налице, се казва в писмо, изпратено до президента, министър-председателя и представителството на ЕК.
Фактът, че МС не конкретизира кои от задълженията на доц. д-р Ст. Цветков, определени в чл. 9 от Закона за статистиката, не са изпълнени, говори за преднамерено отстраняване на един отговорен и предан на статистическата кауза професионалист. Пренебрегнат е принципът за мандатност при назначаване на ръководител на независима българска институция, заложен в Закона за статистиката. Протестираме и срещу несправедливото уронване от страна на Правителството на България на авторитета на Българската статистика - една институция със 127-годишна история, и на нейните служители – 1 440 души, работещи на територията на цялата страна, които заедно с членовете на семействата си, също са данъкоплатци. Ние всички стриктно изпълняваме ежегодно утвърждавана Национална програма за статистическите изследвания и разпространяваме продукцията си по график, спазвайки принципа за равнопоставеност на всички потребители на статистическа информация, се подчертава в писмото. Статистическата система е сложен организъм, който функционира в условията на евроинтеграция, т.е. изпълнява регламентите на Европейската комисия, определящи вида, методологията, сроковете и качеството на статистическите наблюдения, както и на изчисляваните в резултат на това показатели. Спазват се и регламентите на ЕК за провеждане на инвентаризация и ревизия на изчислени в миналото икономически показатели, като работата се осъществява от всички европейски страни по строго установен график. Ревизирането на статистически данни, и то не само за брутния вътрешен продукт, е насочено към подобряване на качеството на информацията и е нормална практика в статистическата дейност навсякъде по света.
Атаката срещу Статистиката като институция и демонстрираното недоверие към нейния председател, който я олицетворява, неминуемо ще доведе до негативно отношение на нашите респонденти - стопански субекти и домакинства, към участието им в статистическите изследвания. Това ще доведе до сериозно влошаване на качеството на крайния ни продукт, опасяват се от НСИ.
В заключение служителитеприпомнят мисълта на великия Гьоте: “Статистическите числа не управляват света, но те показват как светът се управлява

Facebook logo
Бъдете с нас и във