Банкеръ Daily

Новини

Служители на Столичния инспекторат са поставили стикери на 450 излезли от употреба автомобили

Служители на Столичния инспекторат са поставили стикери на 450 излезли от употреба автомобили, съобщиха от пресцентъра на общината. Преди три седмици започна кампания по изчистване на столицата от излезли от употреба моторни превозни средства / ИУМПС/. Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства са длъжни да ги предадат на площадки за временно съхранение, в противен случай ще бъде приложена процедурата на основание чл. 23 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община. По тази процедура на излезли от употреба моторни превозни средства ще бъдат поставяни стикери, след което в тримесечен срок собствениците на автомобили трябва да ги преместят на имоти- частна собственост или да ги предадат за разкомплектоване. При неспазване на указания срок излезли от употреба моторни превозни средства ще бъдат преместени принудително на площадки за временно съхранение, където ще стоят най-малко 14 дни. В случаите, в които собственикът иска да си върне колата, той ще трябва да заплати разходите по принудителното извозване, временното съхранение и съответната глоба от 150 до 500 лв. или имуществена санкция от 700 до 2 000 лв. за неизпълнение на предписанието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във