Банкеръ Daily

Новини

СЛЕД 20 ЮЛИ АКЦИИТЕ НА АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ СЕ ПРОДАВАТ БЕЗ ПРАВО НА ДИВИДЕНТ

Последната дата за сключване на сделки с акции на Албена Инвест Холдинг АД, в резултат на които приобретателят ще има право на дивидент, е 20 юли. На общото събрание, което се проведе на 8 юли, акционерите взеха решение да се разпредели по 0.20 лв. брутен дивидент. От печалбата за 2005 г. в размер на 7 085 009 лв. 1.1 млн. лв. се заделиха за дивидент, а остатъкът към Неразпределена печалба.
Консолидираната печалба на Албена Инвест Холдинг за първото тримесечие на 2006 г. е 345 хил. лв. спрямо 135 хил. лв. за същия период на миналата година. Албена АД е най-голям акционер с 45.12 на сто от капитала на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във