Банкеръ Daily

Новини

СКУЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА СТОЛИЧНАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Заседанието на Постоянната комисия по финанси и бюджет към Столичния общински съвет на 22 март прие единодушно пет от общо десетте точки, залегнали в дневния ред. Други две бяха отложени, защото първо трябва да бъдат разгледани от Комисията по стопанска политика и общинска собственост.
Гласувано бе сумата по проекта Красива България, която Столичната община осигурява, да бъде намалена от 2 млн. лв. на 1.8 млн. и разликата да бъде включена в общинския бюджет. Причината е, че от кандидатствалите общо девет обекта по програмата за миналата година е одобрен един и той е за Централната баня.
Становище от други комисии се очаква за спорни обекти в Зона Б-5-3 и Горна баня. В първия случай проблемът е в нежеланието на частни лица да продадат на Столичната община дела си от приблизително 60 кв. м в парцел от 312 кв. метра. Но и Комисията по стопанска политика и общинска собственост не успя да разреши този проблем на заседанието си на 23 март.
За доизясняване бе върната докладната на кмета на Банкя Венета Йовчева за отдаване под наем на обект Минерална баня и учредяване на смесено дружество. Мотивите на общинарите бяха, че има неясноти относно статута на земята и сградата. От Йовчева все още не са посочени процедурата за използване на минералната вода и за избор на ползвател, както и срокът за стопанисване на базата.
ДЕЛЯН ПЕТРИШКИ

Facebook logo
Бъдете с нас и във