Банкеръ Daily

Новини

СКЛЮЧЕНА Е БЛОКОВА СДЕЛКА С 16.83% ОТ КАПИТАЛА НА ДЕСПРЕД

В БФБ-София АД е постъпила информация за сключена блокова сделка с акции на Деспред АД - София. Продавачите L.Z. Metal Trading Limited - Кипър, Катекс АД - Казанлък, BTF Investment Limited - Британски Вирджински острови, Фондация София 2014 София, Invex Management Consulting AG - Конфедерация Швейцария, Би Еф Джи ЕООД - София, Индустриалекспорт ООД - София чрез посредничеството на ТБ СИБанк АД са прехвърлили 324 609 бр. акции от капитала на Деспред АД, представляващи 16.83 % от капитала на дружеството. Купувач е Бост АД, чрез посредничеството на ТБ СИБанк АД, при цена на блоковата сделка от 1 лв. за акция, като общата стойност на сделката възлиза на 324 609.00 лева.
Продавачите са представили декларации за свързани лица по смисъла на § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във