Банкеръ Daily

Новини

Складова техника със 17% ръст на продажбите

Финансовото състояние на горнооряховската фирма Складова техника АД се запазва стабилно и през изминалите девет месеца на тази година. През третото тримесечие, традиционно за сезонността на производството на дружеството, се отчита ръст в производството и продажбите, съобщават от фирмата. Дейността на дружеството е организирана в три основни направления: Складова и битова техника, Верижни подемни механизми и Металургия. Сред продуктите, които фирмата произвежда са електрическите готварски печки от фамилията Раховец (около 15 модификации), готварски и отоплителни печки на твърдо гориво, камини (над 100 модификации), пожарогасители, отоплителни камери за вграждане на твърдо гориво и други.


Произведената от предприятието продукция през периода е на стойност 13.463 млн.лв., като тя се увеличава с 25.8% на годишна база, показва отчетът на дружеството. Около 90% от нея заминава за международния пазар, което обяснява и добрия резултат за деветмесечието. Приходите от основна дейност Складова и битова техника са в размер на 12.998 млн. лв. при 11.158 млн. лв. през същия период на миналата година (+16.5%). Съответно това се отразява и върху печалбата от обичайната дейност, която е по-висока - с 1.6%, до 452 хил.лева.


За попълване на оборотните си средства, и съответно изпълнение на увеличения брой поръчки, дружеството има разрешен 1.023 млн. евро кредит-овърдрафт и го усвоява периодично в зависимост от нуждите. Към момента заемът се обслужва редовно и остатъкът по него е около 300 хил. лв., показва анализът на мениджърите.


Дружеството оперира на българския пазар, но търгува и с доставчици и клиенти от чужбина, така че при компанията съществува риск да претърпи загуби от движението на пазарните цени на различните валути, с които работи. Неблагоприятна промяна във валутните курсове би оскъпила материалите от внос, и би довела до увеличени разходи и съответно намалена нетна печалба на дружеството. Остава също така и пазарният риск за Складова техника АД, най-вече по отношение на руския и европейския пазар, на които заради кризата е настъпила стагнация и сделките са силно минимизирани.


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във