Банкеръ Daily

Новини

Складова техника - Горна Оряховица дава по 0.36 лв. дивидент на акция

Проведеното на 19 май общо събрание на акционерите на Складова техника АД - Горна Оряховица е решило 101 508.48 лв. от печалбата на дружеството за 2009 г., която е в размер на 323 хил. лв., да се разпределят за дивиденти на акционерите (или по 0.36 лв. за акция).
Общо 8 704.96 лв. от положителния финансов резултат ще се използват за тантиеми на членовете на мениджмънта, а 212 192.57 лв. - за допълнителни резерви на дружеството.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 2 юни.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 31 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във