Банкеръ Daily

Новини

СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД ГЛАСУВА БРУТЕН ДИВИДЕНТ ОТ 0.40 ЛЕВА НА АКЦИЯ

На проведеното на 29 юни 2006 г. Общо събрание на акционерите на Складова техника АД-Горна Оряховица е гласуван брутен дивидент за 2005 г. в размер на 0.40 лв. (0.37 лв. нетен) на акция, съобщава БФБ - София. Остатъкът от печалбата, която е в размер на 333 943,92 лв., се заделя като Други резерви. Печалбата на дружеството за 2005 г. е намаляла до 452 хил. лв. спрямо регистрираната година по-рано печалба в размер на 627 хил. лева. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще има право на дивидент, е 10 юли 2006 година. Основният капитал на Складова техника АД е 282 хил. лв., като той е разпределен между Фаворит Холд АД с 65.85 на сто от капитала и Албена Инвест Холдинг - 31.88 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във