Банкеръ Daily

Новини

СИТИ ДИВЕЛОПМЪНТ ЩЕ ПРОДАВА ПРАВАТА ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА СИ ОТ 10 ОКТОМВРИ

Във връзка с публикации в Държавен вестник, вестник Пари и решение на учредителното събрание на акционерите на дружеството за първоначално увеличаване на капитала, Сити Дивелъпмънт АДСИЦ - София, издава нови 170 хил. бр. акции с номинална и емисионна стойност от 10 лева. Съотношението между издадените права и една нова акция е 1/1, а присвоеният борсов код на издадените права на Първичен пазар е R1CITY. Поемател, извършващ първичната продажба на правата, ще бъде инвестиционният посредник Ти Би Ай Инвест ЕАД. Предлагането за първична продажба на правата на борсата, както и записването на акции, започва от 17 октомври 2007 година. Крайната дата на предлагане за първична продажба на правата на борсата е 30 октомври, а записването на акции от увеличението приключва на 23 ноември 2007 година.
Вторичната продажба на емисия права на първоначално увеличаване на капитала на Сити Дивелъпмънт, ще стартира на 17 октомври 2007 г., а борсовият код на емисията ще е R2CITY.
Учредители на дружеството са Румен Вътков - II с дял от 65%, договорните фондове Ти Би Ай Динамик и Ти Би Ай Хармония са с по 15%, а Финансови и Бизнес Консултации с 5 на сто.
Оперативното управление се осъществява от Людмила Павлова Нанчева-Въткова - изпълнителен директор, Румен Вътков Вътков и Стоян Тодоров Тошев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във