Банкеръ Daily

Новини

СИРМА АД СЪС ЗАГУБА ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА

Пловдивското предприятие Сирма АД отчита нетна загуба от 89 хил. лв. за деветмесечието на 2006 г. спрямо положителен финансов резултат от 14 хил. лв. за същия период на миналата година, показват данните в отчета на дружеството, представен на БФБ-София. Приходите от продажби възлизат на 545 хил. лв., като приходите от други продажби са с най-голям дял и възлизат на 483 хил. лева. Разходите по икономически елементи са 528 хил. лв., а преди година те са били 289 хил. лева.
Предметът на дейност на дружеството е производство на пашкули, прежди от естествена коприна, омаганен памук, ленени влакна и други, търговия в страната и чужбина.
Основният капитал на дружеството е 203 хил. лв., като той е разпределен между Вено Холдинг АД, Бургас с 49.45%, Сирма 99 АД, Пловдив с 26.4 на сто, а 19% са собственост на група физически лица.
Пловдивското текстилно предприятие притежава 100% от капитала на „Сирмакар ЕООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във