Банкеръ Daily

Новини

Синергон холдинг с 1.832 млн. лв. консолидирана загуба

Бившият приватизационен фонд Синергон холдинг АД завърши с консолидирана загуба в размер на 1.832 млн. лв. деветте месеца на тази година. За сравнение, преди година отрицателният финансов резултат е бил 3.42 млн. лева. Общите приходи от началото на 2012-а са нараснали с 21.36% на годишна база до 237.123 млн. лева. Нетните приходи от продажби в края на септември са 236.963 млн. лв. и формират 99.93% от всички парични постъпления в холдинга. Спрямо същия период на миналата година те се увеличават с 21.36 процента.


Разходите по дейността на Синергон холдинг също отчитат ръст - от 19.75 на сто.


Активите на групата към края на септември са на стойност 416.5 млн. лв., а собственият капитал за периода е 255.161 млн. като е намалял с 1.34 процента.


В неконсолидирания отчет на дружеството за третата четвърт на 2012 г. е отбелязана печалба в размер на 261 хил. лева.


Синергон холдинг е мажоритарен собственик в 24 предприятия и притежава дялови участия в други три дружества. Инвестиционният му портфейл обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията, туризмът, химическата промишленост.


Сред основните дъщерни дружества са търговецът с горива и строителни материали Топливо АД, Синергон петролиум АД, Лакпром, Шамот - Елин Пелин, Премиер ПЛ АД, Балканкерамик АД, Светлина АД - Сливен, Слатина АД, Синергон хотели и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във