Банкеръ Daily

Новини

Синдикът разпродава движими вещи на обявената в несъстоятелност фирма Балканкар Холдинг - София

Стоил Моллов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Балканкар Холдинг ЕАД - София по гр.д. № 107/1997 г., обявява на интересуващите се, че на 15 април от 13 до 16 часа, включително, в канцеларията на синдика по адрес на управление на синдика - София, бул. Цар Борис III” № 126, ще се проведе търг с явно наддаване на движими вещи, собственост на дружеството.
Всички желаещи да прегледат вещите могат да направят това всеки понеделник, вторник и сряда от 11 до 14.30 часа по местонахождението на движимите вещи, както следва: София, бул. Цар Борис III № 126.
Търгът на вещите поотделно за всяка позиция, включваща съответното и изрично посочено количество от конкретно предлаганата вещ, ще се извърши по реда на чл.717ж вр. чл.717в и сл. от Търговския закон - чрез наддавателни предложения в търг с явно наддаване, като регистрацията на участващите ще започне от 8 до 12 часа на 15 април в канцеларията на синдика.
За участие в търга наддавачът следва да внесе предварително депозит в размер на 10% от посочените по-горе цени на вещите, поотделно за всяка една вещ (позиция).
Във вносната бележка / платежното нареждане задължително следва да се посочи позицията на вещта, за която се участва в продажбата.
Крайният срок за регистрация на желаещите да участвуват в търга с явно наддаване е 12 часа на 15 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във