Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава Търговски център, собственост на обявената в несъстоятелност фирма Минералинженеринг - София

Стилиян Стоянов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Минералинженеринг ЕООД - София, по т. д. № 4/1998 г. по описа на Софийския градски съд, обявява продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718, ал. 1 от Търговския закон на обособена част от масата на несъстоятелността, собственост на Минералинженеринг ЕООД (в несъстоятелност).
Става въпрос за сграда - Търговски център, находяща се на адрес: София, бул. Искърско шосе № 26, едноетажна, със застроена площ 960 кв. м и стелажи (три броя), намиращи се в същата сграда.
Пазарната оценка на продаваната обособена част е в размер на 105 хил. лева.
Писмени оферти, във връзка с обявената продажба чрез пряко договаряне, по реда на чл. 718, ал. 1 от Търговския закон се приемат до 21 май в канцеларията на синдика на адреса на продаваната сграда.
Оглед на обекта на продажбата може да се извърши всеки работен ден от 14 до 16 часа, след предварителна заявка на адрес: София, ж. к. Дружба, бул. Искърско шосе № 26, лице за контакт - Боян Бонев.
Докумунтацията за продажбата е на разположение на кандидат-купувачите на посочения адрес, след предварителна заявка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във