Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава машини и съоръжения за производство на алуминиева дограма, собственост на длъжника Алу-пласт - София

Синдикът на обявената в несъстоятелност фирма Алу-пласт АД - София ще извърши на 22 юли от 10 часа в канцеларията му на ул. Лавеле № 38, ет. 1, ап. 4 в София публична продажба чрез търг с явно наддаване на обособена част Алуминиева дограма, която включва машини и съоръжения, предназначени за производство на алуминиева дограма, собственост на длъжника.
Описаните движими вещи се намират в производствената база на Алу-пласт АД (в несъстоятелност) в село Долни Богров, район Кремиковци на Столична община. ОГлед може да бъде извършван всеки вторник и четвъртък, от 11 до 13 часа.
Оценката на обособената част е на стойност от 63 900 лева, а началната й тръжна цена е равна на 80% от оценката, или е в размер на 51 120 лева.
Книжата по продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика всеки присъствен ден от 10 до 12 ч. до провеждането й на 22 юли.
Наддаването се извършва чрез вписване на предложението в наддавателен лист срещу подпис на съответния участник. Желаещите да учатват в наддаването представят в деня на продажбата от 9.30 до часа, обявен за начало на търга - 10 ч., заявление за участие. За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена. Резултатът от наддаването се обявява от синдика в деня на продажбата - 22 юли, в присъствието на явилите се наддавачи.
Таксите, данъците, банкови комисионни и др., са за сметка на наддавача и се заплащат отделно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във