Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава имот на обявената в несъстоятелност фирма Селвиконсерв - Севлиево

Златимир Жечев - постоянен синдик на обявената в несъстоятелност фирма Селвиконсерв АД - Севлиево обявява на интересуващите се, че до 28 октомври в канцеларията на синдика, във Варна, ул. Александър Дякович No 45, ет. 5, офис 39, ще се проведе продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон, на недвижим имот, собственост на длъжника.
Става въпрос за урегулиран поземлен имот с площ от 3 400 кв. м, по плана на село Млечево, местност Баева ливада, община Севлиево, област Габрово, с начална цена не по-малко от 17 хил. лева.
Оглед на имуществото може да бъде извършен всеки работен ден до деня, предхождащ търга след съгласуване от 9 до 12 часа.
Оглед на имуществото може да бъде извършван всеки работен ден след съгласуване със синдика, до деня предхождащ обявения краен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във