Банкеръ Daily

Новини

Синдикът продава два имота на обявената в несъстоятелност фирма Норд - Хасково

Александър Костадинов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Норд ООД - Хасково по гр. д. № 137/2009 г. по описа на Хасковския окръжен съд, обявява на интересуващите се, че до 16 март в канцеларията на синдика в София, бул. Витоша № 4, ет. 3, ще се приемат предложения, във връзка с провеждащата се продажба по реда на пряко договаряне на следното имущество, собственост на длъжника.
Става въпрос за магазин № 18, находящ се на втори етаж в шестетажна сграда, построена на основание отстъпено право на строеж в общински поземлен имот по плана на Хасково, с административен адрес бул. България № 150, с площ на магазина 44.53 кв. м, заедно със съответните идеални части на сградата и от отстъпеното право на строеж.
Другият обект в продажбата е кафене, находящо се на втори етаж в същата сграда с площ 68.15 кв. м, заедно със съответните идеални части на сградата и от отстъпеното право на строеж.
Правото на собственост върху недвижимите имоти се доказва с Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот.
Минималната цена на магазин № 18 и кафенето в Хасково, с административен адрес бул. България № 150, собственост на Норд ООД (в несъстоятелност), е 96 266 лева.
Разноските за местни и държавни данъци и такси, банкови комисионни и др., свързани с участието в обявената продажба са за сметка на съответния купувач и се заплащат отделно.
Оглед на имуществото може да се извърши всеки работен ден до 15 март от 14 до 15 часа.
Книжата за продажбата се държат в канцеларията на синдика - София бул. Витоша № 4, ет. 3 и са на разположение на заинтересованите след предварителна уговорка със синдика.
Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от Търговския закон - чрез пряко договаряне.
Крайният срок за подаване на предложенията е 9 часа на 16 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във