Банкеръ Daily

Новини

Симеон Дянков представи Пакт за финансова стабилност

Пакет от мерки за осигуряване на ненарушимост на финансовата дисциплина и икономическа стабилност в дългосрочен план представи днес финансовият министър Симеон Дянков. Проектът с работно заглавие Пакт за финансова стабилност предвижда ограничаване на преразпределителната роля на държавата до 37% от прогнозния БВП, гарантиране на балансирана бюджетна позиция и недопускане на дефицит над 3% от БВП, а промяна на преките данъци да се извършва само с мнозинство от 2/3 от народните представители. Ще бъдат предвидени и механизми за действия при извънредни обстоятелства като природни бедствия или реален спад на БВП над определен критичен размер.
Дянков определи като най-важна предлаганата мярка за ограничаване на публичния сектор. Тя няма да се отнася до вноската в общия бюджет на ЕС, разходите за сметка на помощта от ЕС и съответното национално съфинансиране. Симеон Дянков подчерта, че средният процент на преразпределение през публичния сектор през последните години е бил 41-42%, докато в момента е между 35 и 36 на сто. По думите му, това ще даде възможност за реализиране на активни мерки за развитие на икономиката и основно в областта на инфраструктурата, образованието, пазара на труда и културата.
За постигането на балансирана бюджетна позиция в зависимост от икономическия цикъл се предвижда тя да се определя в зависимост от прогнозата за реалното изменение на БВП за съответната година, каза заместник-министър Владислав Горанов. Той представи проект на правилата за определяне на бюджетната позиция в зависимост от икономическия цикъл, с които се залага и по-голяма възможност за провеждане на антициклична политика при неблагоприятни икономически условия.
Третата мярка, заложена в Пакта, предвижда промяна на преките данъци да става с мнозинство от 160 народни представители и след провеждане на широко обществено обсъждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във