Банкеръ Daily

Новини

СИ ЕС АЙ ЕФ ПРИДОБИ 22.42% ОТ КАПИТАЛА НА ДЕСПРЕД

В БФБ-София АД е постъпила информация за сключена блокова сделка с акции на Деспред АД - София. Чрез упълномощеният инвестиционен посредник ТБ СИБанк АД продавачът Спедком (Spedcom AG), Цюрих, е прехвърлил 432 473 бр. акции от спедиторското дружество, представляващи 22.42 % от капитала му. Купувачът Си Ес Ай Еф АД е платил по 2.21 лв. за акция, или общо 955 765.33 лв. за цялата сделка.
Предметът на дейност на Си Ес Ай Еф включва други разнообразни производства, а негови собственици са СИЕСАЙЕФ с дял от 75% и ФЕРИ ЕНЕРДЖИ с 25 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във