Банкеръ Daily

Новини

Шумен кандидатства за 90 млн. лв. с втори проект за подмяна на ВиК-мрежата

В следващите десетина дена ще внесем нов проект, т.нар. ИСПА 2, за подобряване водния цикъл на Шумен, на стойност близо 90 млн. лева. Информацията е от пресцентъра на общината след пресконференцията на Иван Йонков, заместник-кмет на община Шумен, кмета Красимир Костов и консултантът по проекта Светлозар Дамянов.
В момента върви изготвянето на предварително становище от МОСВ, което до края на седмицата ще пристигне в общината. До 20 юли ще внесем окончателно нашия втори проект за продължаване работата по подобряване водния цикъл на Шумен, е казал Йонков и уточнява, че на този етап няма пречка МОСВ да подкрепи новия проект.
Проектът е в три части и предвижда довършване на пречиствателната станция, което ще доведе до снижаване на количествата азот и фосфор в отпадните води. Вторият елемент включва изграждане на нови или подмяна на стари ВиК-инсталации – 30 596 м канализации, като 3201 м от тях под напор, изграждане на две канални помпени станции и полагане на 8956 м водопроводи. Третата част е изграждане на канализационен колектор с напорна помпена станция, която да тласка водите от кв. Дивдядово към пречиствателната станция за отпадни води.
Общата стойност на проекта е 89 246 559 лева. От тази сума за довършване на пречиствателната станция са предвидени 32 914 346 лв., за ВиК –мрежата – 47 059 687 лв. в т.ч. 2.730 млн. лв. за Дивдядово. Сумите са с ДДС. Срокът за приключване на проекта е 48 месеца от сключване на договора с изпълнителя.
От близо 90-те млн. лв. 76% са от еврофондовете, 19% от национално финансиране и 4.97% от общината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във