Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИМ С РУМЪНИЯ В ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ НА ЕС ЗА МОЛБИ ЗА УБЕЖИЩЕ

България и Румъния ще си сътрудничат в прилагането на Регламент на ЕС за молби за убежище. Това решение правителството, като одобри проект на Административно споразумение между МВР и румънското Министерство на администрацията и вътрешните работи относно способите за облекчено прилагане на Регламент ЕО 343/2003 на Съвета, като основа за водене на преговори. С Регламента се установяват критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в една от страните-членки от гражданин на трета държава.
Административното споразумение има за цел да създаде правна рамка на практическите мерки, които улесняват сътрудничеството между институциите на двете страни, компетентни по прилагането на Регламента. То трябва да конкретизира и правилата за практическото осъществяване на взаимодействието между компетентните органи при обмена на данни, необходими за двустранното сътрудничество в тази област. От българска страна компетентни по прилагане на споразумението са министърът на вътрешните работи и председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
Въвеждането на способи за облекчено прилагане на регламента между България и Румъния ще допринесе за подобряване на комуникациите между двете държави и ще осигури допълнителни гаранции за спазването на правата на принудените да търсят убежище лице. Споразумението се сключва за неограничен срок и ще влезе в сила на първия ден от втория месец, считано от датата, на която двете страни взаимно са се информирали за изпълнението на вътрешноправните процедури, необходими за влизането му в сила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във