Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИМ С КОРЕЯ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Правителството одобри Спогодба за социална сигурност между България и Корея, като основа за водене на преговори. Кабинетът упълномощи министъра на труда и социалната политика, съвместно с управителя на НОИ и с изпълнителния директор на НАП, да проведе преговорите и да подпише документа, при условие на последваща ратификация, съобщиха от правителстваната информационна служба.
Предвижда се спогодбата да регулира осигуряването при работа в двете държави, както и реда за отпускане и изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии от посочените видове.
С документа се регулира взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на пенсия. За определяне размера на пенсиите от българска страна е възприет принципа на прякото изчисление. В случай, че след сумиране на осигурителните периоди, правото е налице, размерът се изчислява само за периодите, придобити съгласно българското законодателство и въз основа на дохода, върху който са внесени осигурителни вноски за българските осигурителни периоди.
България да изнася на територията на Корея български пенсии, несвързани с трудова дейност, с изключение на социалната пенсия за старост и пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, предвижда още проектоспогодбата. В случаите, когато лицето отговаря на условията за отпускане на пенсия, без да е необходимо сумиране на осигурителните периоди, пенсията се отпуска и изплаща изключително съгласно законодателството на едната договаряща страна, се казва в документа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във