Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ СЕ СЪТРУДНИЧИМ С ФРАНЦИЯ В БОРБАТА С НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ

България и Франция подписаха споразумение за административно сътрудничество за борба срещу недекларираната заетост, с оглед спазване на социалните права, в случай на трансгранично движение на работници и услуги. Подпис под документа сложиха министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова и министърът на труда, социалните отношения, семейството и солидарността Ксавие Бертран.
Двете страни се споразумяха да организират сътрудничеството между административните служби, които в България и Франция отговарят за борбата с незаконния труд. По този начин ще бъдат провеждани превантивни дейности за предотвратяване на социални измами, извършени при предоставяне на работа или при командироване на работници от едната държава в другата. Ще бъде улеснен и контрола по прилагането на социалното законодателство.
Целта на споразумението е да се развие предоставянето на услуги и движението на работна ръка между двете страни, при условия, които гарантират защитата на правата на работниците, лоялната конкуренция между предприятията, правната сигурност на договорните отношения между възложителите и предоставящите услуги.
Министрите Емилия Масларова и Ксавие Бертран дадоха изявления пред медиите и изразиха общото си задоволство от подписването на споразумението за сътрудничество. Ксавие Бертран определи документа като конкретна програма за действие, а министър Масларова подчерта, че общата политика на България и Франция в тази важна социална област, ще бъде полезна не само за двете страни, а за Европейския съюз като цяло.

Facebook logo
Бъдете с нас и във